Holgers Invest s. r. o.

Rating a informácie o Holgers Invest s. r. o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Holgers Invest s. r. o. 41885 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 489. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9429% spoločností je horších ako Holgers Invest s. r. o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Holgers Invest s. r. o." href="http://holgers-invest.sk-rating.com/">
   <img src="http://holgers-invest.sk-rating.com/holgers-invest.png" width="150" height="25" alt="Rating Holgers Invest s. r. o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Holgers Invest s. r. o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia